WORK and FUN!

Mateusz (7739)
E-mail: Get instant access
Full Address: Get instant access
Phone: Get instant access
Date of Birth: 1994-12-05
Sex: Men
Nationality: Polish
Education:
2013 Pierwsze Prywatne Liceum Ogólnokształcące, Leszno, Ogólne
Work expierience:
2013 - 2015 MCP Alternatywa, Leszno, Wolontariusz
2017 - Still Promoteka, Leszno, Doradca klienta
2015 - Still jako osoba prywatna, Leszno, Udzielanie Korepetycji
Marital status:
Single
Height (cm):
180 cm
Weight (kg):
80 kg
Training completed:
Leisure-time Animation™
Languages skills:
English - Level: Fluent
German - Level: Basic
Russian - Level: Basic
Polish - Level: Mother's
Preferred job:
Animator, DJ
Availability:
Full
What countries do you want to work in?
Egypt, Tunisia, Spain, Turkey, Greece, Oman, Bulgaria, Italy, Lithuania
Work as:
Full-paid job
Dance skills:
Sport skills:
Volleyball, Football, Boules, Dart's
Additional (in English):
I'm very active.
I like to exercise in the gym
Sometimes I ride a bike .
I like sport :
- footbal
- swiming
What do you expect from your employer?
Moje wymagania wobec pracodawcy :
1. Dobry kontakt z pracodawcą
2. Wzajemny szacunek
Can you describe yourself (personality)?
PL.
Jestem miły , wykonuje powierzone mi zadania , jestem punktualny , łatwo nawiązuje znajomości z nowymi ludźmi, potrafię pracować w grupie.

ENG.


I am nice, performs the tasks entrusted to me, I am punctual, easily establish connections with new people, I can work in a group.
Why should we choose you?
Pl.
Jestem młodą osobą która lubi nowe doświadczenia.
Chciałbym podjąć u Państwa pracę ponieważ zawsze chciałem pracować jako animator , ponieważ lubię organizować czas wolny ludziom , oraz chciałbym poprzez taką pracę poznać nowych ludzi nowe miejsca i doskonalić się w pracy , która częściowo jest związana z kierunkiem studiów na które uczęszczam.

Ponieważ ta praca zawiera wszystkie rzeczy które sprawiają mi przyjemność. Praca z ludźmi, taniec, sport, podróże dlatego będę świetna w tym co robię, bo włożę w to całe moje serce :)

ENG


I am a young person who likes new experiences.
I would like to take in your work because I always wanted to work as an animator, because I like to organize free time people, and I would like to work through this meet new people in new places and improve the work, which is partly related to the field of study to which I go.

Because this work contains all the things that make me happy. Working with people, dancing, sports, traveling because I'm great at what I do, because I put it all my heart :)

Production: Hyh websites
All rights reserved, © 2020 Work and Fun