WORK and FUN!

sandra (4611)
E-mail: Get instant access
Full Address: Get instant access
Phone: Get instant access
Date of Birth: 1989-04-01
Sex: Women
Nationality: Polish
Education:
2013 Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa, filologia polska
Work expierience:
2013 - Still Hotel Warszawianka, Jachranka, animator
2013 - 2014 Klub Nad Rzeką, Warszawa, animator
2012 - Still organizacja urodzin, Warszawa, animator
2013 - 2013 Hotel Holiday Inn, , animator
Marital status:
Height (cm):
170 cm
Weight (kg):
59 kg
Training completed:
Leisure-time Animation™
Languages skills:
English - Level: Fluent
Russian - Level: Basic
Preferred job:
Animator
Availability:
-
What countries do you want to work in?
Poland, Greece
Work as:
Full-paid job
Dance skills:
Sport skills:
Volleyball, Football
Additional (in English):
What do you expect from your employer?
Can you describe yourself (personality)?
Szczerość, dokładność, empatia, zapał i charyzma .
Why should we choose you?
Dlatego, że jestem najbardziej odpowiednia animatorką czasu wolnego. Mam spore doświadczenie w tworzeniu kreatywnego programu i umiem go zrealizować :)

Production: Hyh websites
All rights reserved, © 2020 Work and Fun