WORK and FUN!

Paula (3036)
E-mail: Get instant access
Full Address: Get instant access
Phone: Get instant access
Date of Birth: 1991-03-29
Sex: Women
Nationality: Polish
Education:
2013 Universty, Opole, History
Work expierience:
2011 - 2012 School, Opole, teacher
Marital status:
Single
Height (cm):
165 cm
Weight (kg):
65 kg
Training completed:
Languages skills:
English - Level: Fluent
German - Level: Good
Polish - Level: Mother's
Preferred job:
Animator, Waiter, Barmaid, Reception desk, Housekeeping, Hostess
Availability:
2013-06-26 - 2013-09-30
What countries do you want to work in?
Poland, Egypt, Tunisia, Spain, Turkey, Greece, Bulgaria, Italy
Work as:
Doesn't matter
Dance skills:
Aerobic, Aquagym, Zumba
Sport skills:
Volleyball, Waterpolo, Football, Dart's, Others
Additional (in English):
What do you expect from your employer?
Can you describe yourself (personality)?
Jestem osobą komunikatywną, otwartą, łatwo nawiązuję kontakty z ludźmi. Jestem miła,sympatyczna, wygadana, usmiechnięta.
I am a communicative, open, easy to build new relationships with people. I'm friendly, nice, outspoken, smiling.
Why should we choose you?
Uważam, ze jestem odpowiednim kandydatem, gdyż posiadam wykształcenie pedagogiczne oraz ukonczyłam kurs na opiekunów i wychowawców w placówkach wypoczynku. Znam wiele metod organizacji wolnego czasu, a przede wszystkim uwielbiam aktywnie spędzać wolny czas, dzieląc go z innymi.

I believe that I am a good candidate because I have a pedagogical education and completed the course on carers and educators in institutions rest. I know many ways of organizing free time, and most of all I love outdoor sports, sharing it with others.

Production: Hyh websites
All rights reserved, © 2019 Work and Fun