WORK and FUN!

Agnieszka (175)
E-mail: Get instant access
Full Address: Get instant access
Phone: Get instant access
Date of Birth: 1993-09-25
Sex: Women
Nationality: Polish
Education:
Jagiellonian University, Cracow, Interdisciplinary Programme in Humanities and Social Studies
2012 International Schools of Paderewski, Lublin, High School
2009 International Schools of Paderewski, Lublin, Middle School
Work expierience:
Marital status:
Single
Height (cm):
172 cm
Weight (kg):
53 kg
Training completed:
Languages skills:
English - Level: Fluent
German - Level: Basic
Spanish - Level: Good
Polish - Level: Mother's
Preferred job:
Animator
Availability:
2013-06-28 - 2013-09-30
What countries do you want to work in?
Egypt, Tunisia, Spain, Turkey, Greece, Bulgaria, Italy
Work as:
Full-paid job
Dance skills:
Aerobic, Aquagym, Belly dance
Sport skills:
Volleyball, Football, Dart's
Additional (in English):
Interesują mnie podróże, aktywny tryb życia, kultury i język obcych krajów. Od 2003 roku co sezon razem z rodziną biorę udział w zorganizowanych wyjazdach z różnymi touroperatorami, miałam więc wiele razy styczność z zawodem animatora w prawdziwym życiu. Brałam aktywny udział w zajęciach przez nich prowadzonych, a od kilku lat wspierałam animatorów w swoich miejscach wypoczynkowych zarówno tłumaczeniami (polski-angielski, angielski-polski) jak i w prowadzeniu poszczególnych aktywności, zachęcając przybyłych z Polski gości hotelowych do aktywnego wypoczynku. Obecnie ukończyłam dwa kursy: jeden na "Animatora Zabaw Dzieciecych" oraz drugi na "Animatora czasu Wolnego", prowadzone przez firmę ANIMATOR w Krakowie. Jestem osobą niezwykle energiczną oraz otwartą, komunikatywną, która nie boi się wyzwań i dobrze radzi sobie z wszelkiego rodzaju stresem. Uważam więc, że połączenie wakacji z pracą byłoby dla mnie idealnym rozwiązaniem i możliwością rozwinięcia się i zdobycia doświadczenia.

/ I am interested in joyrneys, active lifestyle, culture and languages of other countries. Since 2003 I have been attending abroad holidays with various touroperators, therefore I am familiar with the work of leisure time animator. I took an active participation in their activities and since a few years I assisted animators with translations (polish-english, english-polish) as well as in completing their duties, encouraging Polish tourists (but not only Polish) to participate in organised activities. Recently I have completed two courses: one for "Leisure time kids animator" and second for "Leisure time kids and adult animator" organised by ANIMATOR in Cracow. I am a person full of energy and open, kommunicative, who does not fear undertaking challenges and cooperated well with stress of every kind. I think that connecting holidays with work would be an ideal solution for me and an opportunity do develop myself and gain new experience.
What do you expect from your employer?
Praca w zawodzie animatora jest dla mnie okazją na zdobycie nowego doświadczenia, wyzwaniem oraz przygodą. Od pracodawcy nie wymagam więc nic, poza czysto ludzką uczciwością.

/ Work as a leisure time animator is an opportunity of gaining new experience, the challenge and the adventure for me. Therefore I do not expect nothing more from an employer than a natural human honesty.
Can you describe yourself (personality)?
Jestem osobą otwartą i życzliwą, o wysokiej kulturze osobistej, komunikatywną, która szybko nawiązuje kontakty z ludźmi i potrafi się szybko adaptować do nowych warunków. Potrafię skutecznie pracować w zespole, odznaczam się pomysłowością i odwagą do przejmowania inicjatywy. Cechuje mnie kreatywność i oryginalne spojrzenie na sytuacje, które potrafię konstruktywnie wykorzystać, by osiągnąć jeszcze lepsze wyniki. Ponadto jestem osobą ambitną, punktualną i dążącą twardo do realizacji powierzonych mi zadań i założonych celów. Szybko i chętnie się uczę, rozwijam swoje horyzonty i poznaję odmienne od mojego punkty widzenia. Lubię kontakt z ludźmi i jestem pewna, że moja energia życiowa i optymizm może innych przynieść wiele radości.

/ I am an kind, open person, with highly developed personal tact and culture, communicative, who gets along with people very well and very quick. I am able to adapt to new conditions quickly. I am successful in team works and not afraid of proposing new ideas and undertake initiatives. I can be described as a person very creative who looks and sees the situation originally and frequently use this ability to achieve even higher results and solve even the most difficult situations. Above all I am ambitious, punctual and I have clearly stated goals and tasks which I am trying to complete. I learn quickly and willingly, I develop my horizons and acknowledge new points of view with tolerance and understanding. I like being with people, among them and I am certain, that the life energy I have and optimism can bring much joy to others.
Why should we choose you?
Mimo braku doświadczenia jestem w pełni świadoma, na czym polega praca animatora czasu wolnego. Od wielu lat mam kontakt z ludźmi pracującymi w tym zawodzie, pomagałam animatorom w wypełnianiu ich obowiązków odkąd nabrałam biegłości językowej. Marzyłam o tym, by pewnego dnia pracować jako animator, z uśmiechem na ustach witając każdy nowy dzień. To w pewien sposób moje dziecięce marzenie. Mówię biegle po angielsku (zdawałam maturę International Baccalaureate), w stopniu komunikatywnym po hiszpańsku oraz rozumiem i posługuję się w stopniu podstawowym językiem niemieckim. Jestem osobą pełną energii, otwartą i komunikatywną, która uwielbia zarażać ludzi swoim entuzjazmem i uśmiechem.

/ Despite the lack of experience I am well aware of the duties and the caracter of the work that leisure time animator does. Since many years I have hav contact with this kind of work, I have been assisting animators in completing their duties. I have been dreaming of working as an animator and do all those things that they do. That is somehow my kiddo wish. I can speak english fluently (I completed International Baccalaureate Diploma Programme), I also can speak spanish on communicative level as well as basic german. I am a full of life and energy, open and communicative person, who enjoys "infecting" people with smile and joy.

Production: Hyh websites
All rights reserved, © 2020 Work and Fun