WORK and FUN!

Katarzyna (5331)
E-mail: Get instant access
Full Address: Get instant access
Phone: Get instant access
Date of Birth: 1994-12-29
Sex: Women
Nationality: Polish
Education:
Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego, Warszawa, Turystyka i Rekreacja
2014 GoWork, Warszawa, Instruktor fitness
Work experience:
- Akademia Kusznierewicza, Warszawa, Animator
- Sport Club Gravitan, Warszawa, Konsultant
Marital status:
Single
Height (cm):
169 cm
Weight (kg):
53 kg
Training completed:
Languages skills:
English - Level: Good
Italian - Level: Basic
Polish - Level: Mother's
Preferred job:
Animator, Fitness Instructor, Hostess
Availability:
Full
What countries do you want to work in?
Egypt, Tunisia, Spain, Turkey, Greece, Bulgaria, Italy
Work as:
Doesn't matter
Dance skills:
Aerobic, Zumba, Salsa
Sport skills:
Volleyball, Football
Additional (in English):
Since that year studying at the Academy of Physical Education in Warsaw, Jozef Pilsudski during the first year of Tourism and Recreation. I would like to involve your future is with this direction. My great passion is dance. From an early age I danced in the Team Ballet in Jarosław, later in the school dance SensDance in. While in Warsaw, constantly perfecting their skills by participating in various workshops of dance and fitness. Physical activity and the organization of free time is my greatest passion and why I chose this field of study. Since October I am a member of the Club of Active Tourism in the Academy of Physical Education. I embrace the position of treasurer in the Club of Active Tourism (KTA Spacerniak)
What do you expect from your employer?
Can you describe yourself (personality)?
Jestem osobą odpowiedzialną, przedsiębiorczą i dobrze zorganizowaną. W pracę wkładam dużo zaangażowania i pasji. Potrafię odnaleźć się w zespole, łatwo nawiązuję kontakty. Jestem otwarta i elastyczna wobec nowych sytuacji. Staram się być zawszę pogodna i uśmiechnięta, mam bardzo dobry kontakt z dziećmi. Szybko i z wielką radością nabywam nowe umiejętności.
Why should we choose you?
Uważam, że moje entuzjastyczne podejście i zapał do pracy w połączeniu z pracowitością pozwolą mi sprostać Państwa wymaganiom.

Production: Hyh websites
All rights reserved, © 2019 Work and Fun