PRÁCI i Zábavu!

Přilákejte děti na animační aktivity

Děti se během dovolené rády účastní  animačních aktivit. Existují však nástroje a postupy, které Vám pomohou přilákat jich ještě více. Pamatujte, čím větší dav kolem Vás bude, tím lepší reklamu děláte sobě a tím lépe budete hodnoceni Vaším team leaderem. 

Udělejte rozruch! 

Základním principem je: čím veselejší rozruch a povyk bude kolem Vás, tím více dětí přilákáte. Nikdy nečekejte, až děti přijdou za Vámi, jděte Vy za nimi. Projděte se 5 – 10 minut před každou aktivitou kolem bazénu a zeptejte se každého dítěte, zda by se chtělo zapojit do her v Dětském Klubu. Povězte jim, jaké aktivity je tam čekají – zmenšíte tak jejich strach z neznámého. Ukažte jim nějakou věc, která s aktivitou souvisí – například výtvor dítěte z minulého týdne, který si zapomnělo vzít s sebou zpět domů. 

Představte se rodičům. Zejména pokud jsou v hotelu noví, sdělte jim, že Vaše jméno je ...... a že v hotelu organizujete následující  volnočasové aktivity ......... Můžete je pozvat, aby se aktivit zúčastnili spolu se svými dětmi a případně Vám pomohli – pokud je zaujmete, půjdou s Vámi!

Kdykoli začíná blok dětských animačních her, pusťte nahlas známý song či chytlavou melodii (tu samou každý den tak, až si na ni děti zvyknou a sami přijdou). Může jít například o song z kreslené pohádky od Disneyho, během něhož třeba vytvoříte vlak, do kterého se další a další děti budou přidávat. 

Hračka

Nesmělé děti si můžete získat za pomocí nějaké hračky nebo maskota, kterým hotely často disponují. Pomalu se přibližte k dítěti a mluvte za hračku srandovním hlasem. Představte se zábavně a originálně, například anglickým: “Peekaboo! I’m a furry teddy bear!” Snažte se dítě rozesmát – pokud se Vám to podaří, téměř jistě za Vámi do Dětského Klubu zavítá. Pokud dítě nereaguje, je nervózní nebo začne brečet, zvolněte. Pouze prohoďte například: „Neboj, můžeš si za námi kdykoli přijít hrát“ nebo „Zítra ti možná bude líp a přidáš se k nám“ a poté zvolna odejděte. Na nikoho příliš netlačte. Postižené či autistické děti mohou reagovat nezvykle a nečekaně, proto u každého vždy pozorně sledujte reakce a přizpůsobte jim své vystupování. 

Work & Fun™ Team

Produkce: Hyh websites
Všechna práva vyhrazena, © 2019 Work and Fun